لزات در انواع مختلف فولاد، فولادضدزنگ و آلومینیم همواره ماده منتخب تولیدکنندگان رادیاتور و حوله خشک کن هستند.
فن آوری انحصاری و استفاده از گروه های طراحی متشکل از برترین طراحان، امکان تولید رادیاتور و حوله خشک کن در اشکال هندسی غیرمعمول و منحصربه فرد را فراهم می سازد.

رادیاتور و حوله خشک کن آلومینیمی در کارخانه ای مدرن و مجهز در ایتالیا تولید می شوند. رادیاتور و حوله خشک کن آلومینیمی از مواد اولیه درجه یک و با رعایت موازین EN 442 اروپا تولید گردیده و یک به یک تحت فشار ۱۲ بار آزمایش می شوند.

بازه قیمت رادیاتور و حوله خشک کن آلومینیمی ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰-۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مدت تحویل آن ۴۵ روز کاری است.

مدل: ANASTASIA
180X60 سانتی متر
520 وات

مدل: BAUHAUS
180X60 سانتی متر
1118 وات

مدل: BERNINI
181X86 سانتی متر
790 وات

مدل: BLOOM
180X60 سانتی متر
820 وات

مدل: BOCCIONI
180X60 سانتی متر
806 وات

مدل: BREUER
105X105 سانتی متر
920 وات

مدل: CAVE ADSUM
180X60 سانتی متر
850 وات

مدل: CHAGALL
200X84.5 سانتی متر
1100 وات

مدل: DAVID
150X70 سانتی متر
900 وات

مدل: DEPERO
180X60 سانتی متر
910 وات

مدل: ECLIPSE
180X60 سانتی متر
845 وات

مدل: EILEEN
80X80 سانتی متر
366 وات

مدل: EVA
149X60 سانتی متر
950 وات

مدل: FABERGE
180X80 سانتی متر
770 وات

مدل: FEATHER
180X65 سانتی متر
580 وات

مدل: GECO
200X60 سانتی متر
885 وات

مدل: GECO DOUBLE
200X60 سانتی متر
1970 وات

مدل: GRACE
150X50 سانتی متر
525 وات

مدل: GROPIUS
180X60 سانتی متر
990 وات

مدل: GUIMARD
180X60 سانتی متر
990 وات

مدل: HALL
180X60 سانتی متر
900 وات

مدل: HERMITAGE
200X60 سانتی متر
1020 وات

مدل: ILLIES
180X75 سانتی متر
750 وات

مدل: KANDINSKI
180X60 سانتی متر
850 وات

مدل: KLIMT
180X60 سانتی متر
990 وات

مدل: KYRA
110X110 سانتی متر
1180 وات

مدل: KYRA BATH
120X110 سانتی متر
1200 وات

مدل: MALEVIC
160X80 سانتی متر
820 وات

مدل: MEDICEO
200X60 سانتی متر
1020 وات

مدل: MIES VDR
180X60 سانتی متر
700 وات

مدل: MODULE
180X60 سانتی متر
990 وات

مدل: MODULE DOUBLE
180X60 سانتی متر
1780 وات

مدل: MONDRIAN
180X65 سانتی متر
860 وات

مدل: PAXTON
200X60 سانتی متر
1062 وات

مدل: PELIDE
100X100 سانتی متر
700 وات

مدل: PRINCESS
200X69 سانتی متر
1115 وات

مدل: ROMANOV
180X60 سانتی متر
420 وات

مدل: ROVO
180X60 سانتی متر
990 وات

مدل: SPLASH
90X90 سانتی متر
270 وات

مدل: STORM
200X60 سانتی متر
1970 وات

مدل: STRIP
180X60 سانتی متر
910 وات

مدل: SULLIVAN
180X56 سانتی متر
900 وات

مدل: TESLA
180X60 سانتی متر
935 وات

مدل: TST
180X60 سانتی متر
920 وات

مدل: VASARI
180X60 سانتی متر
900 وات

مدل: VASILY-K
80X80 سانتی متر
366 وات

مدل: WILDE
110X110 سانتی متر
1180 وات

مدل: WOMAN
180X60 سانتی متر
990 وات