اولین رادیاتور سنگی در سال ۱۹۹۰ میلادی توسط Michel Cinier پس از ۷ سال پژوهش و توسعه از سنگ Olycale (به دلیل گنجایش و انتقال حرارتی مطلوب) ساخته شد.

در سال ۲۰۱۰ میلادی پس از ۲ سال پژوهش اولین فن کویل دیزاین شده دنیا تولید شد.

رادیاتور، حوله خشک کن و فن کویل سنگی در کارخانه ای مجهز و به صورت دست ساز با امضاء هنرمند در فرانسه تولید می شوند. رادیاتور، حوله خشک کن و فن کویل سنگی از مواد اولیه درجه یک و با رعایت موازین EN 442 اروپا تولید گردیده و یک به یک رادیاتورها و حوله خشک کن ها تحت فشار ۲۵ بار آزمایش می شوند.

بازه قیمت رادیاتور، حوله خشک کن و فن کویل سنگی ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰-۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مدت تحویل آن ۴۵ روز کاری است.

مدل: Africaine
220X50 سانتی متر
1020 وات

مدل: Cosmos
210X60 سانتی متر
1112 وات

مدل: Edo
183X47 سانتی متر
802 وات

مدل: Fusion
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Jeux d'ombres
200X60 سانتی متر
1027 وات

مدل: Nu
200X50 سانتی متر
855 وات

مدل: Oriental
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Origine
200X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Royal
220X60 سانتی متر
855 وات

مدل: Royal Miroir
220X60 سانتی متر
855 وات

مدل: Royal Or
220X60 سانتی متر
855 وات

مدل: Royal Sculpture
220X60 سانتی متر
855 وات

مدل: Sculptural
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Tableau
220X50 سانتی متر
892 وات

مدل: Triangle
240X175X130 سانتی متر
1100 وات

مدل: Unis
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: 73Km/h
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Manhattan
210X70 سانتی متر
1312 وات

مدل: Paris My Love
210X70 سانتی متر
1312 وات

مدل: Aficion
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Ashok
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Barcelona
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Blue
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Blue Cargo
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Cotton
220X60 سانتی متر
1178 وات

مدل: Dock 183
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Dock 34
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Dock Granit
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Dune
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Glossy
80X128 سانتی متر
907 وات

مدل: Green Spirit
220X60 سانتی متر
1178 وات

مدل: Hawaii
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Jeu de Cape
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Nuit Etoilee
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Rosegrey
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Rosso II
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Spring
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Tribal
210X50 سانتی متر
1178 وات

مدل: Velvet
220X50 سانتی متر
982 وات

مدل: Bambou
200X50 سانتی متر
796 وات

مدل: Baron
185X50 سانتی متر
803 وات

مدل: City
220X50 سانتی متر
892 وات

مدل: Ecume Bain
182X46 سانتی متر
796 وات

مدل: Edo Bain
183X47 سانتی متر
982 وات

مدل: Fondation
185X50 سانتی متر
803 وات

مدل: Minimal
150X50 سانتی متر
669 وات

مدل: Raku
185X50 سانتی متر
803 وات

مدل: Sculptural Bain
80X127 سانتی متر
704 وات

مدل: Camargue
200X50 سانتی متر
892 وات

مدل: Voile Epure
200X50 سانتی متر
892 وات

مدل: Yacht
185X50 سانتی متر
803 وات

مدل: Unis
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Origine
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Ecume
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Edo
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Jeux d'ombres
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Sculptural
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Amadhy
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Barcelona
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Cheyyene
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Dock Granit
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Green Spirit
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Hawaii
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Rock
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Rosegrey
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Tribal
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Titane Bronze
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Titane Silver
190X54 سانتی متر
3740 وات

مدل: Nuit Etoilee
190X54 سانتی متر
3740 وات