رادیاتور شیشه ای یکی از قدیمی ترین انواع رادیاتور دیزاین شده است که اولین نمونه آن با نام Radiaver توسط یک معمار فرانسوی به نام René Coulon در سال ۱۹۳۷ میلادی برای شرکت Saint-Gobain ساخته شد.
رادیاتور شیشه ای تا امروز دست خوش تغییرات عمده ای گردیده و اکنون با پژوهش و توسعه فراوان توسط آمات به بلوغ کامل رسیده است.
رادیاتور و حوله خشک کن شیشه ای در یکی از مدرن ترین و مجهزترین کارخانجات تولید رادیاتور در ایران، دارنده گواهینامه CE اروپا و نشان استاندارد ملی ایران تولید می گردند.

رادیاتور و حوله خشک کن شیشه ای از مواد اولیه درجه یک و با رعایت موازین EN 442 اروپا تولید گردیده و یک به یک تحت فشار ۱۳ بار آزمایش می شوند.

بازه قیمت رادیاتور و حوله خشک کن شیشه ای ۶.۹۰۰.۰۰۰-۱۴.۹۰۰.۰۰۰ ریال و مدت تحویل آن ۷ روز کاری است.

مدل: AB12S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB13S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB14S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB15S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB16S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB17S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB18S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB19S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB20S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB21S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB22S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB23S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB24S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB25S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB26S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB27S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB28S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB29S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB30S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB31S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB32S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB33S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB34S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB35S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB36S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB38S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB39S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB40S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB41S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB42S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB43S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB44S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AB45S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AN05S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: AN10S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: LA01S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: LA02S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: LA03S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: LA10S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA01S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA02S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA03S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA04S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA05S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA06S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA07S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA08S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA09S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA10S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA11S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA12S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA13S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA14S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA15S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA16S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA17S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA18S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA19S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA20S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA21S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: NA22S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: PL01S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: PL02S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: PL03S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: PL04S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: PL05S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: PL06S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: PL07S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: PL09S
185X60 سانتی متر
1979 وات

مدل: جدول رنگ
185X60 سانتی متر
1979 وات